Om os

Mange års erfaring med spiseforstyrrelses behandling

I Klinik for Ligevægt tilbyder vi behandling af BED / tvangsoverspisning. Klinik for Ligevægt er etableret af to terapeuter med mange års erfaring i behandling af spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser i Region Midt.

Vi har desuden stor erfaring i behandling af mange andre lidelser som også optræder sammen med en spiseforstyrrelse fx. angst, depression, selvværdsproblemer, overgreb, svigt, misbrug og traumer.

Vores tilgang til terapi

Måske er det nyt for dig at tænke at du kunne have en spiseforstyrrelse og dermed have behov for psykologisk behandling. Det kræver mod at skulle opsøge hjælp, og skulle fortælle fremmede mennesker om det man oplever som mest skamfuldt.

Vi ser det som vores vigtigste opgave, at du kan føle dig tryg og mødt, når du kommer. Din tiltro til os er forudsætningen for at det terapeutiske arbejde kan finde sted. Samme tryghed bestræber vi os på kommer til at opstå i terapien og mellem gruppens medlemmer.

Det er vores erfaring, at der opstår tillid i gruppen, hvor sårbare og måske hidtil skjulte tanker og følelser deles med hinanden.

Psykolog Camilla Hersant

Jeg er født i 1975. Gift og har to børn.
Uddannet psykolog fra Århus Universitet (2002).
Autoriseret psykolog (2007).
Specialist i psykoterapi (2019).

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, og arbejder under de love og etiske regler de har opstillet.

Jeg startede som selvstændig i 2018. Før det har jeg arbejdet 15 år i psykiatrien i Region Midt. De seneste 9 år ved Center for Spiseforstyrrelser, Herning. Arbejdet her bestod i udredning og behandling af unge og voksne med moderat til svære spiseforstyrrelser. Før det, 6 år ved Børne-og Ungdomspsykiatrisk afsnit, Herning, hvor jeg arbejdede med udredning og diagnosticering af børn i skolealderen.

Gennem mit arbejdsliv med børn, unge, voksne og deres netværk, har jeg således opnået solid og bred erfaring med en lang række psykologiske problemstillinger.

Jeg har prioriteret videreudvikling af mine faglige kompetencer gennem løbende uddannelse og supervision. Jeg har ligeledes fungeret som supervisor for kollegaer og andre sundhedsprofessionelle

Sygeplejerske Mette Seerup

Jeg er født i 1977. Gift og har tre børn.
Uddannet sygeplejerske fra Holstebro sygeplejeskole (2001).
Uddannet i kognitiv adfærdsterapi  (2012).
Uddannet gruppeterapeut  (2018).

Jeg er medlem af dansk sygeplejeråd, og arbejder under de love og etiske regler de har opstillet.

Ved siden af mit arbejde i klinik for ligevægt, er jeg ansat i regionspsykiatrien Klinik for spiseforstyrrelser. Der har jeg været ansat siden 2010, hvor jeg har været med til at starte daghospitalsbehandling op.

I forbindelse med at man i 2019 begyndte at tilbyde psykiatrisk BED-behandling, blev klinik for spiseforstyrrelser i Herning udvalgt til at varetage denne behandling i regionmidt. Jeg har siden opstart, sammen med en psykolog, stået for denne behandling. Herudover  har jeg bulimigruppebehandling samt individuelle behandlingsforløb.

Forinden ansættelse ved klinik for spiseforstyrrelser, har jeg været ansat på infektions og lungemedicinsk afdeling, og på ungdomspsykiatrisk sengeafsnit.

Jeg har således en bred erfaring med behandling af spiseforstyrrelser gennem 15 år og med andre psykologiske problemstillinger hos unge og voksne.

Jeg har gennem hele mit arbejdsliv modtaget supervision på mit arbejde.