Hvorfor gruppeterapi?

Gruppeterapi

Behandlingen foregår i gruppe. At leve med BED er ofte forbundet med stor skam og følelse af ensomhed. Mange har aldrig fortalt nogen om deres overspisninger, da de er bange for andres kritik, at de ikke bliver forstået, eller vil blive taget afstand fra.

Mødet med andre i samme situation kan virke helende i sig selv. Det at finde ud af at man ikke er den eneste i denne verden mindsker følelsen af ensomhed og skam. Flere henter håb og optimisme ved blot at mærke, at de ikke er alene om deres kamp.

I gruppeterapien opstår muligheden for at man kan spejle sig i andre, og derved lære sig selv bedre at kende. De andre gruppedeltageres udvikling, indvirker på ens egen forståelse og heling.