Hvad er behandlingsprincipperne?

1. Der tilstræbes ikke vægttab men derimod vægtstabilitet

De fleste der starter i behandling for BED har et stort ønske om at tabe sig. Langt de fleste har også erfaringer med adskillige slankekure, der har haft effekt i en kortere periode, men hvor kiloene efterhånden kommer på igen. Ofte ender det med at man tager ekstra kilo på fra gang til gang med det resultat at vægten gradvist øges fra år til år. Grunden til dette er, at slankekurene ikke fjerner årsagen til overspisningerne og spiseforstyrrelsen, men faktisk tværtimod stimulerer dem. Ved at arbejde med at genetablere et normalt og varieret spisemønster, samt at forstå hvad der udløser dine overspisninger, kan vægten stabiliseres. Det er afgørende at du mestrer dette, hvis du på et senere tidspunkt skulle ønske at arbejde med et langsomt og gradvist vægttab.

2. Fokus på regelmæssig og tilstrækkelig spisning

Grundstenen i behandlingen er den regelmæssige og tilstrækkelige spisning, der tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens kostanbefalinger.

Dagen vil bestå af 6 måltider -3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider- med henblik på at holde dit blodsukker stabilt. Der er tale om almindelig mad i almindelige portioner, så du derved har de bedste betingelser for at blive dækket ind med næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Ingen mad er forbudt. Underspiser du, eller fokuserer ensidigt på en bestemt kost, eller har forbud mod bestemte typer af mad, trigger du overspisninger.

At etablere dette spisemønster er grundlaget for at din behandling vil kunne lykkes. Det er samtidig betingelsen for at de kropslige funktioner som sult og mæthed kan genetableres.

3. Fokus på nedbringelse af overspisninger

Overspisninger kan grundlæggende udløses af tre årsager: Sult, vane eller følelser. Ved at spise regelmæssigt og tilstrækkeligt som beskrevet ovenfor, sørger du for at kroppen ikke er sulten, hvorved du fjerner den første årsag til overspisning. Mange oplever at de kan gå i mange timer uden at føle sult, men det er vigtigt at huske, at fravær af sult ikke er ensbetydende med at kroppen ikke mangler næring.

Vanen handler om de bestemte situationer eller tidspunkter hvor du plejer at have en overspisning. Du sætter ikke spørgsmålstegn ved det, men gør det fordi du plejer. Disse vaner skal vi ind og blive mere bevidste om for at kunne ændre dem.

Den sidste årsag til overspisning er følelser. Ofte er det stemninger, indre uro, følelser vi har svært ved at rumme, der kan føre til at vi dulmer/trøster/distraherer os selv gennem mad. Du vil skulle lære at opdage når du spiser på dine følelser, og arbejde med at adskille disse to. Dernæst vil du i terapien blive trænet i at registrere, forstå og håndtere dine følelser.