BED

Spiseforstyrrelsen BED (Binge Eating Disorder) / Overspisninger

Spiseforstyrrelsen BED / Overspisninger

BED er en spiseforstyrrelse hvor man har tilbagevendende overspisninger, som er kendetegnet ved følgende.

 • Der spises store mængder mad indenfor en afgrænset tidsperiode ( fx 2 timer).
 • Man oplever at man ikke er i stand til at kontrollere eller stoppe sin overspisning.
 • Episoderne er typisk forbundet med et hurtigt spisetempo, spisning trods fravær af sult, spisning indtil ubehagelig mæthed, spisning alene og at episoden er ledsaget af efterfølgende selvlede, væmmelse og skyld.
 • Overspisningsepisoderne er forbundet med betydelig pine.
 • Overspisningerne er ikke ledsaget af kompenserende adfærd fx opkastning eller tvangsmotion.
 • Herudover skal overspisningerne forekomme mindst en gang om ugen i en periode på 3 måneder.

Sværhedsgraden af lidelsen afhænger af antallet af overspisninger pr. uge.

I lighed med anoreksi og bulimi er der ved BED et ekstremt fokus på mad, krop og vægt. Dette fokus kan fylde så meget i tankerne at det overskygger meget andet.

Hvor mange har spiseforstyrrelsen BED/ Overspisninger ?

Ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade er der ca.75.000 mennesker der lider af en spiseforstyrrelse, hvor ca. 5000 har anoreksi, ca.30.000 har bulimi og ca.40.000 har BED.

Både mænd og kvinder kan blive ramt af BED, hvor kønsfordelingen er 30% mænd og 70% kvinder.

Sammenfaldende med BED udvikles ofte henover tid stigende overvægt. Flere har perioder med kompenserende adfærd såsom slankekure, intens motion og/eller opkast resulterende i vægttab. De tabte kilo og ofte mere til tages på igen, når den kompenserende adfærd ophører. Det ses at man i perioder kan svinge mellem symptomer svarende til bulimi og BED.

Undersøgelser har vist at ca. 8% af alle overvægtige har spiseforstyrrelsen BED.

Vil du vide mere om BED / overspisning – Læs på psykiatrifondens hjemmeside  eller på LMS´s hjemmeside.

Har jeg spiseforstyrrelsen BED / Overspisninger ?

 • Spiser du store mængder mad og uden af føle du kan lade være?
 • Føler du dig skamfuld og kritiserer dig selv bagefter?
 • Har du en følelse af at have et madmisbrug?
 • Spiser du ofte uden af være sulten og indtil du er ubehagelig mæt.
 • Kan du have tanker om mad og spisning som du ikke kan slå ud af hovedet.
 • Har du svært ved at navigere i dine følelser?
 • Er dit selvværd lavt?
 • Føler du at dit ønske om vægttab ikke lykkes lige meget hvad du gør.
 • Bliver du tiltagende modløs og selvkritisk over ikke at kunne styre din spisning og vægt.
 • Har du tendens til at isolere dig fra andre pga. din størrelse og overspisningstrang.
 • Føler du dig misforstået af sundhedspersonale inklusiv din egen læge.